square-1 square-2
17-05-2021 min lukuaika

Valtuutettuna toimintaani tulee ohjaamaan koko valtuustokauden mittainen Espoon kehittämiseen tähtäävä suunnitelma.

Hetkellisten “vaaliteemojen” sijaan näen tärkemmäksi sen, että äänestäjä kokee minut aidosti edustajakseen koko neljän vuoden kaudeksi.

 

Haluan kehittää Espoosta parhaan paikan asua, yrittää, työskennellä ja opiskella.

Toimintaani ohjaavat vahvat arvot: aikaansaaminen kuntalaisten hyväksi, yhteistyöllä yli puoluerajojen, ja asioista avoimesti keskustellen. Näen yrittäjyyden ja menestyvän yritystoiminnan Espoon hyvinvoinnille ja kehittymiselle tärkeänä. Lähtökohtani on tarkastella asioita ratkaisukeskeisesti ja kestäviin periaatteisiin pohjautuen, ja kaikkien Espoon kuntalaisten etua ajaen. Haluan tuoda päätöksentekoon nykyaikaista tiedolla johtamista ja ennakointia, ja vähemmän perinteistä eturyhmäajattelua. Tuon tarjolle vahvan johtamiskokemukseni ja asiantuntijuuteni yritysmaailmasta.

 

Vaalikoneet


Olen avannut näkemyksiäni kotikuntamme kehittämiseksi useissa vaalikoneissa. Löydät vastauksiani ja näkökulmiani mm. täältä:

 

Poimintoja teemoistani:

 

 • Espoon talous kestävälle pohjalle
  • Veronkorotusten sijaan kuntatalouden kunnostus tulee tehdä tarkastellen sekä menoja ja tuloja - unohtamatta Espoon ainutlaatuista roolia kasvukuntana ja sen mahdollistamaa tulopotentiaalia. 
    
  • On tarkasteltava ja päätettävä puolueettomaan tietoon pohjautuen ja tiedolla johtaen, mitä palveluita kunnan on syytä tuottaa itse ja mitä ostaa ulkoistetusti. Valitsemalla palveluiden tuotantomallit viisaasti, espoolaisille pystytään tarjoamaan jopa aiempaa parempia palveluita ja enemmän valinnanvapautta - ja jopa nykyistä kustannustehokkaammin.

 

 • Tehdään Espoosta Suomen yritysystävällisin kunta - jonne tullaan myös ulkomailta
  • Yritykset ja työpaikat luovat veropohjan. On tärkeää, että kunnan infrastruktuuri, palvelut, toimenpiteet ja päätökset tukevat yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä ja menestystä Espoossa. Espoon tulee olla kaupunki, jossa työpaikat ja työvoima kohtaavat arvoa tuottaavasti.

 

 • Opetuksen ja yrityselämän tiiviimpi yhteistyö ja uudet muodot
  • Espoo on yliopisto- ja korkeakoulukunta, ja lisäksi kunnassa on useita ammatillisia oppilaitoksia. Kunta on myös monessa näistä mukana siten, että Espoon kunnalla on oppilaitoksen hallituksessa edustaja. Siten kunta voi aidosti myös vaikuttaa.
   Mm. yritysten, yliopistojen ja julkisen sektorin yhteistyö tutkimuksessa on Espoolle menestystekijä.
    
  • Yrityselämän ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen entisestään on tärkeää. Elämme toimintaympäristössä, jonka muutos on nopeampaa kuin koskaan. Jotta ammatillinen opetus vastaisi yrityselämän ja julkishallinnon tarpeita, on tiivis yhteistyö tarpeen jo oppisisältöjen suunnittelusta alkaen, aina harjoittelumahdollisuuksien ketterään varmistamiseen. Myös opettajakunnan tiivis yhteistyö yrityssektorin luo dynaamisuutta, innostusta ja parantaa tuloksia.

 

 • Terveys on hyvän elämän perusta: palvelut kuntoon
  • Terveyspalveluiden saatavuutta tulee kehittää siten, että jokainen espoolainen kokee saavansa tarvittaessa laadukasta hoitoa ja kohtuullisessa ajassa. Samalla tulee ottaa käyttöön tiedolla johtamisen periaatteet: millaisin hoidoin ja järjestelyin maksimoimme kuntalaisen saaman terveyshyödyn suhteessa kustannuksiin. Terveyspalveluiden järjestämistapoja pitää valita laadun, asiakkaan saaman hyödyn ja kustannustehokkuuden mittarein, ja tältä pohjalta päättää tehdäänko palvleun tuotanto kunnan omana työnä vai ulkoistettuna ostopalveluna.
    
  • Opin kauan sitten nuoruudessani eräältä kirkon arvostetulta pastorilta hienon ajatuksen: “Panosta aina seuraavaan sukupolveen!” Toden totta: nykyhetken lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Tietenkään unohtamatta ikäihmisiä.
   Kannatan kunnan vahvaa roolia sen mahdollistajana, että jokaisella lapsella on mahdollisuus päästä varhaiskasvatuksen piiriin. Espoolla on mahdollisuus tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen, kannustava ja vastuullisuuteen kasvattava toimintaympäristö. Erityistä huolta kannan nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveyspalveluiden hankalasta saatavuudesta, joihin on syytä saada pikaista parannusta.
    
  • Vaikka Espoo on vauras ja menestyvä kunta, emme voi ummistaa silmiämme sosiaalisten ongelmien hoitamiselta. On etsittävä, löydettävä ja otettava käyttöön ne keinot, joilla syrjäytymistä vähennetään ja leipäjonoja lyhennetään. Tässä kunnan ja vapaaehtoissektorin yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä tulee lisätä. 
   Terveyteen ja hyvinvointiin liittyy myös turvallisuus ja varhainen puuttuminen. Koulukiusaamisen ja -väkivallan osalta meillä tulee olla nollatoleranssi. Pelkkiin oireisiin puuttumisen sijaan on tarpeen pureutua ongelmien juurisyihin, ja auttaa lapsia ja nuoria jo varhaisessa vaiheessa heidän haasteissaan, ja näin pyrkiä estämään syrjäytymistä, mielen ongelmia ja väkivaltaisuutta ruokkivat kehityskulut.

 

Vaikka kehitettävää on paljon, on Espoossa myös valtavasti hyvää! Yhtä tärkeää kuin tunnistaa korjaustarpeita, on vahvistaa kotikuntamme useita jo olemassa olevia vahvuuksia ja kilpailuetuja. Tasapainoinen, tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa on hyvä molempiin tarpeisiin.

 

Tulevien viikkojen aikana avaan ajatuksiani näistä ja useista muista teemoista tällä sivustolla lyhyinä ja kantaaottavina kirjoituksina ja osin myös videomuodossa. 

 

Ollaan yhteydessä!


Keskustelen näistä - ja kaikista muistakin Espoon valtuuston agendalle kuuluvista asioista - mielelläni lisää. 
Ole rohkeasti yhteydessä vaikka sähköpostilla, yhteystietoni löydät täältä (linkki) - mukaan lukien sosiaalisen median kanavat!


Tehdään Espoosta yhdessä paras paikka asua, yrittää, työskennellä ja opiskella!

Kiitos kun äänestät!

 

Ps. kuntavaaleissa ehdokasnumeroni on 689.