square-1 square-2
09-01-2022 min lukuaika

Hei! Mukava tutustua!

 

Olen Kai Kaasalainen, espoolainen varavaltuutettu, yritysjohtaja ja aluevaaliehdokas Länsi-Uudellamaalla Kokoomuksen listalla. Ehdokasnumeroni on 146.

 

Tuon hyvinvointialueen johtamiseen ja päätöksentekoon pitkän kokemukseni organisaatioiden johtamisesta, terveydenhuollon johtotehtävistä, tiedolla johtamisesta sekä digitalisaation hyödyntämisestä.  Toimintaani ohjaavat vahvat arvot: aikaansaaminen tavallisen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi, yhteistyöllä yli puoluerajojen, ja asioista avoimesti keskustellen.

 

Kun kyse on sosiaali- ja tarveyspalveluiden saatavuudesta ja kehityksestä, kovin usein keskustelu keskittyy kapeasti vain kustannuksiin ja karsimiseen. Olen sitä mieltä, että hyvät sosiaali- ja tervesypalvelut ovat ihmisoikeus. Rohkenen myös väittää, perustuen alan kokemukseeni sekä laajaan yhteistyöverkostoon sote-sektorilla, että on mahdollista tuottaa kansalaisille nykyistä parempaa hoitoa ja lisää terveyttä, ja vieläpä toteuttaa tämä kasvattamatta verotaakkaa. Kokonaisuutta kehitettäessä on myös löydettävä ratkaisut hoitohenkilökunnan saatavuuden ja jaksamisen parantamiseksi juurisyihin paneutumalla ja asiat korjaamalla. Hyvinvointialueen vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi pelastustoimi. Nuoruusvuosinani olen perehtynyt tähänkin toimintaan, suorittaen palo- ja pelastustoimen peruskurssin ja toimien vuoden ajan näiden koulutusten järjestämisessä ja hallinnossa.

 

Muutos kohti sote-palveluiden parempaa saatavuutta, palvelukykyä ja kustannustehokkuutta vaatii osaavaa ja asiantuntevaa päätöksentekoa tulevien hyvinvointialueiden johdossa.  Keinovalikoimaakin löytyy, eli kyse ei ole tyhjästä puheesta tai haaveilusta. Ensinnäkin, kaiken toiminnan tulee lähteä asiakkaiden - meidän kansalaisten - erilaisista palvelutarpeista. Palveluiden toteutus voidaan tehdä monin eri tavoin, yhdistäen julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen palvelutuotantoa monituottajamallilla. Toiseksi: toimintaa tulee johtaa ja päätöksiä tehdä tietoon pohjautuen. Olen seurannut työssäni tiiviisti tätä terveysalan tiedolla johtamisen kehittymistä. Hoitomuotojen valinta tieto- ja tutkimuspohjaisesti on vielä sangen alihyödynnetty mahdollisuus. Lääkehoitojen roolin kirkastamista hoitomuotona tulee edistää systemaattisesti, samoin kuin lääketutkimusten saantia Suomeen terveydenhoitomme tueksi. Lisäksi edistyksellisillä digitalisaatioratkaisuilla voidaan sujuvoittaa sosiaali- ja tervaysalan toimintaa, toteuttaa sairauksia ennaltaehkäiseviä ja ennakoivia toimintamalleja ja parantaa hoitojen vaikuttavuutta. Konkreettiset hankkeet osoittavat jo, että näitä edistäen ja tiedolla johtamista hyödyntäen on mahdollista tuottaa lisää terveyttä ja hoitojen vaikuttavuutta, ja samalla saavuttaa jopa merkittäviä kustannussäästöjä. Kaikesta tässä kuvaamastani on runsaasti jo hyviä esimerkkejä ja hyväksi todettuja toimintamalleja. Näiden käyttööonotto tulevilla hyvinvointialueilla on oleellisen tärkeää. 

 

Olen paneutunut terveyssektorin johtamiseen ja suomalaisen terveydenhuollon kehitystarpeisiin toimiessani jo yli 15 vuoden ajan terveydenhuollon parissa yritysjohtajana. Olen myös verkottunut laajasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin kanssa, mukaanlukien terveysalan keskeiset päättäjät. Olen toiminut jo -90-luvulta alkaen yritysmaailman johtotehtävissä. Nykyisin päätyöni on toimitusjohtajan tehtävä terveydenhuollon alalla Tamro Oyj:ssä, jossa olen työskennellyt vuodesta 2006 alkaen. 

 

Työurani aloitin varsin nuorena myyntitöissä. Kouluttauduin datanomiksi IT-alalle ja jatkoin asiantuntijatehtävien kautta yritysjohdon tehtäviin. Olen Aalto-yliopiston Executive MBA, ja elinikäinen oppija. Opiskelen parhaillaan työn ohessa Aalto-yliopistossa “Aalto Executive Doctor of Business Administration”-tutkintoa, jossa tutkimusaiheeni liittyy tulevaisuuden ennakointiin ja johtamiseen. Tutkimuksessani tarkastelen erityisesti digitalisaation ja tekoälyn tuomia keinoja organisaatioiden johtamiseen ja ennakointiin.

 

Olen naimisissa ja meillä on kolme aikuista lasta - ja kaksi lastenlasta. Asun juuri tällä hetkellä Espoon Painiityssä. Syksyllä 2022 muutamme Viherlaakson ja Laaksolahden rajamaille, jonne parhaillaan rakennamme uutta kotia. Vapaa-ajallani toimin useissa verkostoissa ja luottamustehtävissä: mm. hallituksen jäsenenä Helsingin seudun kauppakamarissa, Kaupan liitossa, tuote- ja palvelukaupan yhdistyksen ETU ry:n sekä useiden yritysten hallituksissa. Harrastuksiani ovat mm. liikunta, valokuvaus (pinnan alla. päällä ja ilmassa), mökkeily, ja aktiivinen mukanaolo erinäisissä ammatillisissa verkostoissa, mm. johtamisen kehittämiseen liittyen. Vuonna 2018 sain ilon ja kunnian ottaa vastaan Suomen ensimmäinen “Vuoden ajatusjohtaja”-tunnustus (linkki).  Viimeistelen parhaillaan esikoiskirjaani, joka niinikään liityy johtamiseen.

 

Millaiset asiat sitten ovat agendallani, tarjoutuessani myös Sinun edustajaksesi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksentekoon? Löydät teemani ja vaikuttamisen agendani täältä

 

Ajan rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen. Valtuutetun työ on palvelutehtävä. Tarjoan koko johtamiskokemukseni ja asiantuntijuuteni nyt kaikkien Länsi-Uudenmaan asukkaiden ja sote-palveluita tarvitsevien käyttöön. Olen mielelläni sinunkin edustajasi 2022 aluevaaleissa! 

 

– Kai

 

Ps. Löydät minut myös sosiaalisen median eri kanavilta. Verkotutaan myös siellä!

- Facebook-ehdokassivuni: https://www.facebook.com/KaasalainenKai

- Twitter: https://twitter.com/KaiKaasalainen

Kattavat Some-yhteystietoni löydät täältä: linkki