square-1 square-2
09-01-2022 min lukuaika

Tavoitteni on, että jokaisella Länsi-Uudenmaan asukkaalla on helposti ja vaivattomasti käytettävissään ne sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut, joita hän kulloinkin elämässään tarvitsee, ja että pelastustoimella on koko alueen kattavasti vahva toimintakyky.

 

Toimintaani tulee ohjaamaan koko valtuustokauden mittainen sote-toiminnan kehittämiseen tähtäävä suunnitelma. Hetkellisten ja markkinoinnillisten vaalilupausten sijaan näen tärkemmäksi sen, että äänestäjä kokee minut aidosti aikaansaavaksi edustajakseen koko valtuustokaudeksi.

Hyvinvointialueen johdolta on syytä odottaa viisaita ja kansalaisia hyvin palvelevia päätöksiä, niin valtuustotasolla kuin aikanaan toimivassa johdossa. Päätöksenteon tulee olla vahvaan asiantuntemukseen ja tietoon perustuvaa, eikä niinkään ideologioiden ohjaamaa. Oleellisinta on jokaisen Länsi-Uudenmaan asukkaan palvelukokemus: saanko tarvitessani ne palvelut joita tarvitsen, pääsenkö ajoissa hoitoon, toimiko palo- ja pelastustoimi hädän hetkellä?

 

Poimintoja teemoistani:

 

 • Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat hyvän elämän perusta: palvelut kuntoon
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta tulee kehittää siten, että jokainen hyvinvointialueemme kansalainen kokee saavansa tarvittaessa laadukasta hoitoa ja kohtuullisessa ajassa. Saatavuus ja hoitoonpääsy tulee varmistaa niin alueellisesti, kuin myös palvelun saatavuuden nopeuden kannalta. Yhtenä esimerkkinä nostan nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuusongelmat: nykytilanne on kestämätön ja tulee viipymättä korjata. Myös pelastustoimien hyvä toimintakyky on varmistettava koko Länsi-Uudenmaan alueella. Kyse on arjen turvallisuudesta.
    
 • Hallintokerrosten sijaan vaikuttavuutta
  • Hyvinvointialueiden tulee toimia kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti siten, että hallintokerrokset ja hallintokustannukset pidetään minimissä.
  • Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tuottamiskykyä ja vaikuttavuutta tulee mitata, ja toimintaa johtaa siten, että keskeisin ohjaava mittari on käytössä olevilla resursseilla kansalaisille tuotettu hyöty.
    
  •  
 • Mutta miten? Keinot?
  • Ilman konkreettisia keinoja hyvätkin tavoitteet jäävät haaveiksi. Siksi on tärkeää, että asiat eivät jää vain vaalisloganeiksi ja -lupauksiksi. Nostan esimerkkinä kolme asiaa, joita haluan painottaa tulevassa aluevaltuuston päätöksenteossa ja sote-alueen johtamisessa:

   • 1. Jämäkkä vaikuttavuusperustainen ajattelu kaikessa päätöksenteossa. Varojen ja resurssien käyttö ja näihin liittyvät valinnat tulee tehdä siten, että ne tuottavat palveluiden kautta alueen asukkaille mahdollisimman suuren hyödyn, olipa kyse terveydestä, sosiaalipalveluiden tarpeesta tai turvallisuudesta. Oikeilla valinnoilla ja hyvällä johtamisella varmistetaan myös palveluiden saatavuus. Kaikkea ei ole järkevää tehdä itse: palveluiden tuottaminen tulee tarkastella alueellisesti parhaimmalla tavalla (vaikuttvuus, kustannukset, palvelutaso).
     
   • 2. Toimintaa tulee johtaa tiedolla, ei tuntumalla. Nykyaikaisen tiedolla johtamisen välineet mahdollistavat päätöksenteon mm. siitä, millaisin hoidoin ja järjestelyin maksimoimme kuntalaisen saaman terveyshyödyn suhteessa kustannuksiin. Terveyspalveluiden järjestämistapoja tulee valita laadun, asiakkaan saaman hyödyn ja kustannustehokkuuden mittarein. Asianmukaisen faktapohjaisen tiedon pohjalta tulee myös päättää tehdäänko palvelun tuotanto kunnan omana työnä vai ulkoistettuna ostopalveluna. Nostin LinkedIn-postauksessani konkreettisen esimerkin tiedolla johtamisen teemasta; linkki tässä: https://bit.ly/33afQSZ
     
   • 3. Digitalisaation hyödyntäminen: terveydenhuollon yleistä tehokkuutta ja toiminnnan palvelukykyä voidaan kasvattaa digitaalisten ratkaisuiden kehittämisellä ja aktiivisella hyödyntämisellä. Länsi-Uudenmaan alueen tulisi olla myös esimerkillinen suunnannäyttäjä edistyksellisen yksilöihmisiä arjessa palvelevan digitalisaation käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Esimerkiksi kotihoidon ja etähoidon uudet ratkaisut tuovat apua arjen hoitojen varmistamiseen ja turvallisuuteen, sekä helppokäyttöisiä yhteydenpitomahdollisuuksia yksinäisyyden estämiseksi. Uudet sensoripohjaiset ja tekoälypohjaisetn tukemat digiratkaisut tuovat mahdollisuuksia jopa ennakoida terveydentilan muutoksia, ja ennaltaehkäistä sairauksia. Kaikki digikehittäminen tulee perustua asiakas- ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Ns. digisyrjäytymistä ei saa tapahtua; on varmisettava että palvelut ovat helppokäyttöisiä, ja että tarvittaessa digikanavien rinnalla on myös perinteisiä asiointikanavia.
     

Arvot

 

Toimintaani ohjaavat vahvat arvot: aikaansaaminen hyvinvointialueen hyväksi, yhteistyöllä yli puoluerajojen, sekä asioista avoimesti keskustellen. Näen yrittäjyyden ja monituottajamallin yhtenä tärkeänä kulmakivenä toteutettaessa laadukasta sote-palvelutuotantoa kustannustehokkaasti. Perinteisten vastakkainasetteluiden (kuten esimerkiksi “nostetaanko veroja vai karsitaanko palveluita”) sijaan haluan tuoda nykyaikaista ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja uudenlaista ajattelua parempien vaihtoehtojen löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Haluan tuoda päätöksentekoon myös nykyaikaista tiedolla johtamista ja ennakointia, ja vähemmän perinteistä eturyhmäajattelua. Tuon tarjolle vahvan johtamiskokemukseni ja asiantuntijuuteni yritysmaailmasta ja terveydenhuollosta.

 

Vaalikoneet


Olen avannut näkemyksiäni Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtamiseksi ja kehittämiseksi useissa vaalikoneissa. Löydät vastauksiani ja näkökulmiani mm. täältä:

 

Ollaan yhteydessä!


Keskustelen näistä - ja kaikista muistakin aluevaltuuston agendalle kuuluvista asioista - mielelläni lisää.

Seuraa myös Twitter-, LinkedIn- ja Facebook -postauksiani! Avaan näissä kanavissa näkökulmia hyvin toimivan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikaansaamiseksi - Sinunkin eduksesi ja palvelemiseksi arjen tarpeissa.

Voit myös olla rohkeasti yhteydessä vaikka sähköpostilla, yhteystietoni löydät täältä (linkki) - mukaan lukien sosiaalisen median kanavat!


Tehdään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta yhdessä toimiva ja jokaista parhaiten palveleva!

Kiitos kun äänestät!

 

Ps. Aluevaaleissa ehdokasnumeroni on 146.